Hvordan vil flyttingen kunne påvirke våre kunder

Kundene kan oppleve forstyrrelser som følge av en kontorflytting. Det er viktig å informere dem om den nye plasseringen og eventuelle midlertidige endringer i tjenester. God kommunikasjon med kundene under hele flytteprosessen kan bidra til å redusere eventuelle negative effekter.