Flytte kontor

Det er mange grunner til at bedrifter flytte kontor. For noen kan det være ønske om større plass, en leiekontrakt som går ut eller av strategiske årsaker. Uansett hva som er årsaken kan prosessen med kontorflytting være kompleks og stressende for mange bedrifter. Enten din bedrift vokser, trenger et mer tilgjengelig sted eller ønsker å tilpasse seg den nye trenden med hybride kontorlokaler, er det viktig å være godt forberedt før en kontorflytting. Vår guide er her for å veilede deg gjennom denne prosessen og sikre en smidig overgang til ditt nye arbeidsmiljø.

Under finner du lokale flyttebyrå som kan hjelpe din bedrift med å flytte kontor i Oslo.

Logo
Tjenester
Firmanavn
Evaluering
Gå til
1 flyttefoten-logo
 • Vi flytter alle type bedrifter, butikklokaler, hovedkontor og firmaflytting.
Flyttefoten AS
2 Flytteeksperten-logo
 • Kontorflytting, avvikling av kontorlokaler, tilbakelevering og kontormøbler.
Flytteeksperten
3 Logo-majoren-flytt
 • Firmaflytting, kontoravvikling og rengjøring av kontorlokaler i Oslo.
Majoren Flyttebyrå
4 Vika Flyttebyrå
 • Vi hjelper deg med å skreddersy kontorflytting tjenester. Alt innen flytting.
Vika Flyttebyrå
5 First-Mover-Group-logo
 • Bedriftsflytting fra A til Å, leietakerrådgivning og flytteprosjektledelse.
First Mover Group
6 Sriva-flyttebyrå-logo
 • Prosjektstyring, kontorflytting, både lokalt og internasjonalt.
Sriva

Hvorfor flytte kontor

Å ta beslutningen om å flytte kontor er en stor avgjørelse for enhver bedrift, og det er mange faktorer å vurdere. Et av de første spørsmålene dere må finne ut av er å definere hvorfor dere ønsker å flytte kontor. Her er noen fordeler og ulemper.

Fordeler med å flytte kontor

 • Det kan være mer kostnadseffektivt å flytte til en annen plass enn å forlenge en eksisterende leiekontrakt
 • En større plass kan imøtekomme behovene til en voksende bedrift, og tillate bedriften å fortsette å ekspandere uten å føle seg begrenset av plassbegrensninger
 • Nye kontorlokaler kan gi en oppfriskning til arbeidsmiljøet, inspirere ansatte og skape et sted de er stolte av å jobbe
 • Et moderne og velutstyrt kontor kan være et viktig salgsargument for å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte i et konkurransedyktig marked

Ulemper med å flytte kontor

 • Kontorflytting kan føre til midlertidig forstyrrelse av virksomheten og produktiviteten til de ansatte
 • Flyttekostnader og oppussing av nytt kontor kan være betydelige og påvirke bedriftens økonomi
 • Planlegging og gjennomføring av kontorflytting kan være tidkrevende og kreve mye ressurser fra ledelse og ansatte
 • Å forlate en velkjent plass kan føre til tap av bedriftskultur og samarbeidsånd som er bygget opp over tid

Å ta beslutningen om å flytte kontor er en balanse mellom disse faktorene, og det er viktig å veie opp fordeler og ulemper nøye før du tar en endelig avgjørelse.

Flytte kontor

Hvem er ansvarlig for kontorflytting

Når beslutningen om å flytte kontor er tatt, er det avgjørende å sette sammen et team som kan håndtere prosessen profesjonelt og effektivt.

 • En erfaren og dyktig leder bør lede kontorflytteprosessen
 • Velg medarbeidere på tvers av avdelinger som vil være berørt av kontorflyttingen
 • Inkluder representanter fra IT, HR, fasiliteter, økonomi og andre relevante avdelinger
 • Eksempler på nødvendige ferdigheter inkluderer prosjektledelse, kommunikasjon, planlegging og budsjettering
 • Klargjør tydelige roller og ansvar for hvert teammedlem
 • Fremhev viktigheten av samarbeid og kommunikasjon innen teamet

Hvordan kan et flyttebyrå hjelpe bedriften med kontorflytting

Flytting av kontor kan være en kompleks og tidkrevende oppgave som krever omfattende planlegging, koordinering og gjennomføring. For mange bedrifter kan denne prosessen være overveldende og forstyrrende, og det er derfor de fleste bedrifter bruker profesjonell hjelp når de skal flytte. Et flyttebyrå spesialisert i kontorflyttingstjenester kan være en uvurderlig ressurs som kan gjøre hele prosessen smidig, effektiv og problemfri. Her er noen viktige punkter de kan hjelpe dere med:

Planleggingsfasen

Før selve flyttingen begynner, er grundig planlegging nøkkelen til en vellykket kontorflytting. Et flyttebyrå vil starte prosessen med å utføre en omfattende vurdering av bedriftens behov og krav. Dette kan omfatte å vurdere størrelsen på det nye kontoret, spesifikke krav til møbler og utstyr, og eventuelle spesielle hensyn som må tas. Basert på denne vurderingen vil flyttebyrået utarbeide en skreddersydd flytteplan som tar hensyn til alle disse faktorene.

 • uforpliktende befaring
 • tilbud på fastpris eller timepris

En viktig del av planleggingsfasen er også å koordinere med andre leverandører og interessenter som kan være involvert i flytteprosessen. Dette kan inkludere leverandører av IT-tjenester, telekommunikasjon, og strømforsyning, blant andre. Et profesjonelt flyttebyrå vil sørge for at alle disse interessentene er på samme side og at alt er klart til flyttedagen.

Pakking og merking

Pakking og merking av kontoreiendeler er en oppgave som krever planlegging og organisering. Et flyttebyrå vil ta seg av denne oppgaven fra start til slutt, og sørge for at alt blir pakket på en trygg og sikker måte. Dette inkluderer å bruke egnet emballasje og beskyttelsesmaterialer for å unngå skade under transporten.

En viktig del av pakkeprosessen er også å merke alle esker og gjenstander tydelig, slik at de kan plasseres på riktig sted i det nye kontoret. Dette gjør det enklere for ansatte å finne det de trenger når de kommer til det nye stedet, og reduserer risikoen for forvirring og forsinkelser.

Transport og logistikk

Når alt er pakket og merket, er neste steg å transportere alt til det nye kontoret. Flyttebyrå i Oslo har erfaring med å håndtere transport og logistikk for kontorflyttinger, og vil sørge for at alt kommer trygt og i tide til det nye stedet.

Dette kan omfatte å bruke kjøretøy og utstyr for å sikre at møbler og utstyr blir transportert på en sikker måte. Flyttebyrået vil også ha prosedyrer på plass for å håndtere eventuelle uforutsette problemer som kan oppstå underveis, for eksempel trafikkproblemer eller værforhold.

Møbelmontering

Etter at dere er på plass i deres nye lokaler, er neste steg å få alt på plass og klart til bruk. Dette inkluderer å montere kontormøbler og utstyr på det nye stedet, samt å koble til eventuelle elektriske eller IT-tilkoblinger som må gjøres.

Flyttebyrå som FlytteEksperten, Vika Flyttebyrå og Flyttefoten har erfarne montører og teknikere som kan håndtere denne oppgaven raskt og effektivt. De vil sørge for at alt blir satt opp på riktig måte og at alt fungerer som det skal før de forlater det nye kontoret.

Selv etter at flytteprosessen er fullført, vil flyttebyrået fortsette å tilby oppfølging til din bedrift. Dette kan omfatte å hjelpe til med å rydde opp etter flyttingen, og å tilby eventuelle etterbehandlingstjenester som må gjøres.

I tillegg vil flyttebyrået være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål eller bekymringer som måtte oppstå etter flyttingen, og vil sørge for at din bedrift er fornøyd med resultatet.